Тэлефон даверу
Калі вы валодаеце інфармацыяй аб учыненых або маючых адбыцца злачынствах, пазваніце па тэлефоне:
8 (017) 219-92-99
Галоўная Даведачная інфармацыя Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры

Найменне адміністра-цыйнай працэдуры

Орган, упаўнаважаны на ажыццяўленне адміністра-цыйнай працэдуры

Пералік дакументаў і (або) звестак, якія зацікаўленыя асобы прадстаў-ляюць ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністра-цыйнай працэдуры

Тэрмін ажыццяўлення адміністра-цыйнай працэдуры  

Тэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, што выдаюцца пры ажыццяўленні адміністра-цыйнай працэдуры  

Памер платы, што спаганяецца пры ажыццяўленні адміністра-цыйнай працэдуры


ДЗЯРЖАЎНЫЯ САКРЭТЫ

26.1. Выдача дазволу на ажыццяўленне дзейнасці з выкарыстаннем дзяржаўных сакрэтаў

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява з пазначэннем:
поўнай назвы і месца знаходжання дзяржаўнага органа, іншай арганізацыі (далей – заяўнік)

звестак аб выкананні заяўнікам умоў прадастаўлення доступу да дзяржаўных  сакрэтаў дзяржаўным органам і іншым арганізацыям

інфармацыі аб атэстацыі кіраўнікоў, адказных за забеспячэнне абароны дзяржаўных сакрэтаў

копія рашэння дзяржаўнага органа і іншай арганізацыі, надзеленых паўнамоцтвам па аднясенні звестак да дзяржаўных сакрэтаў, аб перадачы дзяржаўных сакрэтаў заяўніку

5 дзён з дня завяршэння праверачных мерапрыемстваў

бестэрмінова

бясплатна

26.2. Дзяржаўная рэгістрацыя інфармацыйных сістэм, што змяшчаюць дзяржаўныя сакрэты, у Дзяржаўным рэгістры інфармацыйных сістэм, у якіх змешчаны дзяржаўныя сакрэты (далей – Дзяржаўны рэгістр)

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява ўстаноўленай формы

30 дзён

бестэрмінова

бясплатна

26.3. Унясенне звестак у Дзяржаўны рэгістр аб спыненні эксплуа-тацыі інфармацыйнай сістэмы, у якой змешчаны дзяржаўныя сакрэты

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява з пазначэннем рэгістрацыйнага нумара інфармацыйнай сістэмы, прычын спынення яе эксплуатацыі, парадку і тэрмінаў перадачы на захоўванне, далейшага выкарыстання або ўтылізацыі машынных носьбітаў інфармацыі, у якіх змешчаны звесткі, што складаюць дзяржаўныя сакрэты

10 дзён

бестэрмінова

бясплатна

Узгадненне:

26.4.1. пералікаў звестак, што падлягаюць засакрэ-чванню, змяненняў і дапаўненняў у гэты пералік

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява

пералік звестак, што падлягаюць засакрэ-чванню, змяненняў і дапаўненняў у гэты пералік

абгрунтаванне аднясення такіх звестак да дзяржаўных сакрэтаў і вызначэння іх ступені сакрэтнасці

30 дзён

5 гадоў

бясплатна

26.4.2. наменклатуры пасад работнікаў, што падлягаюць допуску да дзяржаўных сакрэтаў

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява

наменклатура пасад работнікаў, падлягаючых допуску да дзяржаўных сакрэтаў (з пазначэннем колькасці пасад работнікаў, што падлягаюць допуску да дзяржаўных сакрэтаў асобна па форме № 1, № 2, № 3)

30 дзён

на перыяд ажыццяўлення дзейнасці з выкарыстаннем дзяржаўных сакрэтаў

бясплатна

26.4.3. змяненняў і дапаўненняў у наменклатуру пасад работнікаў, што падлягаюць  допуску да дзяржаўных сакрэтаў

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява з пазначэннем:
даты і нумара дакумента аб узгадненні папярэдняй наменклатуры (калі ў наменклатуру ўносіліся змяненні і дапаўненні, таксама пазначаюцца дата і нумар дакумента аб узгадненні ўнесеных змяненняў і дапаўненняў), органа дзяржаўнай бяспекі, з якім была ўзгоднена папярэдняя наменклатура, а таксама змяненні і дапаўненні ў яе

колькасці пасад работнікаў, што падлягаюць допуску да дзяржаўных сакрэтаў па форме № 1, № 2, № 3

прычыны змянення колькасці пасад работнікаў, падлягаючых допуску да дзяржаўных сакрэтаў, форм допуску, прадугледжаных папярэдняй наменклатурай, унесенымі ў яе змяненнямі і дапаўненнямі змяненні і дапаўненні ў наменклатуру пасад работнікаў, што падлягаюць допуску да дзяржаўных сакрэтаў

30 дзён

на перыяд ажыццяўлення дзейнасці з выкарыстаннем дзяржаўных сакрэтаў

бясплатна

26.4.4. стварэння і рэарга-нізацыі падраз-дзяленняў па абароне дзяржаўных сакрэтаў

органы дзяржаўнай бяспекі

заява

праект штатнага раскладу падраз-дзялення па абароне дзяржаўных сакрэтаў

праект палажэння аб падраз-дзяленні па абароне дзяржаўных сакрэтаў

30 дзён

на перыяд ажыццяўлення дзейнасці з выкарыстаннем дзяржаўных сакрэтаў

бясплатна

26.4.5. ліквідацыі падраз-дзялення па абароне дзяржаўных сакрэтаў

органы дзяржаўнай бяспекі -

заява з абгрунтаваннем ліквідацыі падраз-дзялення па абароне дзяржаўных сакрэтаў

30 дзён

бестэрмінова

бясплатна

СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ТЭХНІЧНЫЯ СРОДКІ, ПРЫЗНАЧАНЫЯ ДЛЯ ТАЙНАГА АТРЫМАННЯ ІНФАРМАЦЫІ, І ШЫФРАВАЛЬНЫЯ (КРЫПТАГРАФІЧНЫЯ) СРОДКІ

27.2. Выдача заключэння экспертызы ўзораў спецыяльных тэхнічных сродкаў

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява па ўстаноўленай форме

спецыфікацыя тавару з пазначэннем найменнняў прадукцыі, яе колькасці і кодаў Таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці Мытнага саюза

тэхнічная дакументацыя (канструк-тарская, праграмная і эксплуата-цыйная) або яе копія5

копіі кантрактаў, дагавораў, пагадненняў, заказаў, запрашэнняў на выстаўку і іншых дакументаў, на падставе якіх ажыццяўляецца ўвоз або вываз аб’ектаў экспертызы, уключаючы дадаткі, змяненні і дапаўненні6

Камітэт дзяржаўнай бяспекі мае права запатрабаваць ад заказчыка прадстаўлення экспертызы дадатковых дакументаў і (або) інфармацыі, а таксама ўзораў тавараў у выпадку, калі на падставе прадстаўленых дакументаў немагчыма зрабіць адназначнае заключэнне аб аднясенні або неаднясенні аб’екта экспертызы да спецыяльнага тэхнічнага сродку

20 рабочых дзён з дня рэгістрацыі заявы (у выпадку запыту дадатковай інфармацыі і (або) узораў тавару тэрмін падаўжаецца да 10 рабочых дзён з дня прадастаўлення дадатковых матэрыялаў (узораў)

аднаразова

плата за паслугі

27.3. Выдача заключэння (дазвольнага дакумента)1 аб  магчымасці ўвозу на мытную тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза і  вывазу з мытнай тэрыторыі Еўразійскага эканамічнага саюза спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных для тайнага атрымання інфармацыі (далей – спецыяльныя тэхнічныя сродкі), уключаныя у раздзел 2.17 адзiнага пераліку тавараў, да якіх прымяняюцца меры нетарыфнага рэгулявання у гандлі з трэцімі краінамі.

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява па ўстаноўленай форме

копія знешнегандлёвага дагавора (кантракта), дадатку і (або) дапаўнення да яго і (або) копія іншага дакумента, што пацвярджае намеры бакоў5

копія ліцэнзіі на ажыццяўленне дзейнасці ў галіне абароту спецыяльных тэхнічных сродкаў (пры часовым вывазе)

тэхнічная дакументацыя на спецыяльныя тэхнічныя сродкі5

узоры спецыяльных тэхнічных сродкаў (па патрабаванні Камітэта дзяржаўнай бяспекі)

20 рабочых дзён з дня рэгістрацыі заявы
(у выпадку выпатрабавання дадатковай тэхнічнай дакументацыі або прадстаўлення ўзораў тавару тэрмін падаўжаецца на 10 рабочых дзён)

аднаразова

бясплатна

Рэгістрацыя натыфікацыі пры ўвозе на мытную тэрыторыю Мытнага саюза і (або) вывазе з мытнай тэрыторыі Мытнага саюза шыфра-вальных (крыптагра-фічных) сродкаў (далей – шыфравальны сродак)

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява з абгрунтаваннем аднясення да ўстаноўленай катэгорыі тавараў

запоўненая натыфікацыя ў двух экзэмплярах

электронная копія натыфікацыі на носьбіце (кампакт-дыск, флэш-памяць)

дакумент, які прадастаўляе заяўніку права дзейнічаць ад асобы вытворцы7

натыфікацыя ў выпадку яе афармлення арганізацыяй-вытворцам трэцяй краіны7

10 рабочых дзён з дня паступлення натыфікацыі на рэгістрацыю (пры ўнясенні змяненняў у натыфі-кацыю – з дня ўнясення змяненняў у натыфікацыю)

аднаразова

бясплатна

Выдача заключэння (дазвольнага дакумента)3 аб магчымасці  ўвозу на мытную тэрыторыю Мытнага саюза або вывазу з мытнай тэрыторыі Мытнага саюза шыфра-вальнага сродку

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява з пазначэннем поўнага наймення шыфра-вальнага сродку, яго ідэнтыфі-кацыйных прыкмет

копія ліцэнзіі на ажыццяўленне ліцэнзуемага віду дзейнасці, звязанага з шыфра-вальнымі сродкамі

тэхнічная дакументацыя на шыфра-вальны сродак5 (зыходныя коды прадастаў-ляюцца па дадатковым патрабаванні Камітэта дзяржаўнай бяспекі)

узор шыфра-вальнага сродку (па патрабаванні Камітэта дзяржаўнай бяспекі для правядзення навукова-тэхнічнай экспертызы)

копія знешнегандлёвага дагавора (кантракта), дадаткаў і (або) дапаўненняў да яго і (або) іншага дакумента, што пацвярджае намеры бакоў5

звесткі аб форме ўласнасці маёмасці юрыдычнай асобы, маючай намер  набыць або набываючай шыфравальны сродак

пісьмо Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь аб узгадненні заяўніку выканання работ і (або) аказання паслуг па крыптаграфічнай абароне інфармацыі ў рамках ліцэнзуемага віду дзейнасці

20 рабочых дзён з даты рэгістрацыі заявы

аднаразова

бясплатна

Выдача заключэння (дазвольнага дакумента)3 аб магчымасці ўвоза на мытную тэрыторыю Мытнага сюза і (або) вывазу з мытнай тэрыторыі Мытнага саюза шыфра-вальнага сродку

Камітэт дзяржаўнай бяспекі

заява з пазначэннем поўнага наймення шыфравальнага сродку, ідэнтыфі-кацыйных прыкмет, колькасці шыфра-вальных сродкаў і мэты іх увозу або вывазу

тэхнічная дакументацыя на шыфра-вальны сродак5 (зыходныя коды прадастаўляюцца па дадатковым патрабаванні Камітэта дзяржаўнай бяспекі)

узор шыфравальнага сродку (па патрабаванні Камітэта дзяржаўнай бяспекі для правядзення навукова-тэхнічнай экспертызы)

копія знешнегандлёвага дагавора (кантракта), дадаткаў  і (або) дапаўненняў да яго і (або) іншага дакумента, што пацвярджае намеры бакоў5

пры ўвозе шыфравальных сродкаў для забеспячэння ўласных патрэб арганізацый заяўнік дадаткова пазначае ў заяве рэквізіты пасведчання аб правядзенні навукова-тэхнічнай экспертызы ўзораў шыфра-вальных сродкаў, калі яе правядзенне прадугледжана заканадаўствам Рэспублікі Беларусь

20 рабочых дзён з даты рэгістрацыі заявы

аднаразова

бясплатна

Заўвагі:
1 Заключэнне, прадугледжанае ў частцы першай пункта 5 Палажэння аб парадку ўвозу на мытную тэрыторыю Мытнага саюза і вывазу з мытнай тэрыторыі Мытнага саюза спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных для тайнага атрымання інфармацыі, зацверджанага Рашэннем Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 16 жніўня 2012 г. № 134 «Аб нарматыўных прававых актах у галіне нетарыфнага рэгулявання».

2 Заключэнне, прадугледжанае ў частцы другой пункта 7 Палажэння аб парадку ўвозу на мытную тэрыторыю Мытнага саюза і вывазу з мытнай тэрыторыі Мытнага саюза спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных для тайнага атрымання інфармацыі, зацверджанага Рашэннем Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 16 жніўня 2012 г. № 134 «Аб нарматыўных прававых актах у галіне нетарыфнага рэгулявання».

3 Заключэнне (дазвольны дакумент), прадугледжанае ў пункце 7 Палажэння аб парадку ўвозу на мытную тэрыторыю Мытнага саюза і вывазу з мытнай тэрыторыі Мытнага саюза шыфравальных (крыптаграфічных) сродкаў, зацверджанага Рашэннем Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 16 жніўня 2012 г. № 134 «Аб нарматыўных прававых актах у галіне нетарыфнага рэгулявання».

4 Заключэнне (дазвольны дакумент), прадугледжанае ў пункце 9 Палажэння аб парадку ўвозу на мытную тэрыторыю Мытнага саюза і вывазу з мытнай тэрыторыі Мытнага саюза шыфравальных (крыптаграфічных) сродкаў, зацверджанага Рашэннем Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі ад 16 жніўня 2012 г. № 134 «Аб нарматыўных прававых актах у галіне нетарыфнага рэгулявання».

5Да дакументаў, прадстаўленых на замежнай мове, прыкладаецца натарыяльна завераны пераклад на беларускай або рускай мове.

6Дакументы, прадстаўленыя ў выглядзе арыгіналаў, натарыяльна завераных копій або копій, завераных зацікаўленай асобай. 

7 Дакументы, выдадзеныя або засведчаныя (завераныя) кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі, калі іншае не прадугледжана міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь. Дакументы, складзеныя на замежнай мове, павінны суправаджацца перакладам на беларускую або рускую мову (дакладнасць перакладу або сапраўднасць подпісу перакладчыка павінна быць засведчана натарыяльна).

Наверх